Hạ tầng

Đội ngũ kỹ sư thiết kế hạ tầng của chúng tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện đất phổ biến tại Việt Nam, và tuân theo các tiêu chuẩn địa phương cho thiết kế và xây dựng.

 • Tạo ra giá trị cho dự án
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn, qui chuẩn liên quan.
 • Chất lượng tốt
 • Đảm bảo đúng tiến độ
 • Và trong hạn mức ngân sách cho phép

 

 • Kết cấu Tường chắn đất
 • Kết cấu đê chắn sóng
 • Đường nội bộ
 • Thoát nước đô thị
 • Kết cấu đường ngầm / Trên không
 • Kết cấu Đường ống.
 • Công tác đất