Nhu cầu cho các trạm sạc gây ra cản trở trong bước tiến của Xe điện.

Nhu cầu cho các trạm sạc gây ra cản trở trong bước tiến của Xe điện.

Hà Anh báo cáo. Khi ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn vượt xa giới hạn có thể chấp nhận được, sự quan tâm đến xe điện đang tăng lên. Tuy nhiên, việc thiếu một cơ sở hạ tầng sạc điện đầy đủ có vẻ là một trở ngại lớn trong hành trình chuyển đổi phương tiện sạch.