Hệ thống an ninh điện tử

Vấn đề an ninh sẽ bắt đầu bằng một bảng đánh giá an toàn an ninh từ một đơn vị điều hành toà nhà hoặc một nhà tư vấn chuyên biệt.

Cần làm rõ cái gì cần giám sát bảo vệ, và phạm vi giám sát cần thiết là gì.

Khi đã xác định rõ mục tiêu và phạm vi, công nghệ an ninh sẽ được áp dụng để đảm bảo hệ thống an ninh phù hợp nhất và sát thực tế nhất được triển khai.

Hãy tạo lợi thế cạnh tranh qua giám sát an ninh tốt toà nhà của bạn!


  • Phân định vùng biên
  • CCTV
  • Kiểm soát truy nhập
  • An ninh thang máy
  • Quan sát tổng thể
  • Liên lạc