Hệ thống thông tin & Dữ liệu

Thông thường chúng tôi sẽ thiết kế hạ tầng tĩnh cho các hệ thống viễn thông và dữ liệu, các đường trục cáp quang và cáp đồng sẽ là các hạng mục sau cùng.

Với nhiều kinh nghiệm qua các dự án với các khách sạn hàng đầu, lĩnh vực giáo dục, và các toà nhà thương mại, chúng tôi am hiểu và cung cấp các giải pháp linh hoạt và đi đầu về công nghệ trong mảng viễn thông và dữ liệu.

Hãy tham khảo từ chúng tôi các lựa chọn cho toà nhà của bạn, từ các giải pháp thông thường cho đến những giải pháp công nghệ mới nhất.

  • Viễn thông
  • Dữ liệu
  • PABX
  • VOIP
  • GPON
  • Truyền thống
  • Hội tụ