Chiếu sáng

Thông thường chúng tôi sẽ cung cấp mảng dịch vụ chiếu sáng trong gói dịch vụ M&E.

Khi các yêu cầu về sự sáng tạo đòi hỏi cao hơn, chúng tôi sẽ cung cấp một gói dịch vụ tư vấn chiếu sáng chuyên biệt.

Thông qua một đối tác Úc, Norman Disney & Young, và phòng nghiên cứu ánh sáng chuyên biệt, NDYLIGHT, chúng tôi cũng có thể đáp ứng dịch vụ thiết kế chiếu sáng hoàn hảo.

 

  • Thiết kế chiếu sáng
  • Chiếu sáng tự nhiên
  • Điều khiển chiếu sáng