Thiết kế bền vững

Với chúng tôi, thiết kế tốt là bao gồm thiết kế bền vững.

Từ giai đoạn Concept, chúng tôi cho phép khách hàng lựa chọn đánh giá dự án với các chuẩn liên quan hoặc nhận các chứng nhận chính thức dựa trên các hệ thống đánh giá phổ biến như LEED / GreenStar / Lotus.

Thiết kế của chúng tôi cung cấp cho khách hàng các lựa chọn tối ưu hoá các mục tiêu trung hạn và dài hạn, là chi phí vốn thấp nhất, chi phí vòng đời thấp nhất, giảm thiểu tiêu thụ điện năng và nước sử dụng...

Chọn giữa giấy chứng nhận, chuẩn đánh giá ... hoặc đơn thuần chỉ là thiết kế tốt.

  • Chứng chỉ LEED
  • Chứng chỉ Lotus
  • Chuẩn GreenStar
  • Chứng chỉ Greenglobe
  • Chuẩn BREEAM
  • Quản lý năng lượng
  • Chất lượng môi trường trong nhà
  • Phân tích chiếu sáng
  • Thiết kế tiết kiệm nước