CITIBANK HANOI
CITIBANK HANOI
Văn phòng mới (2 tầng) và Khu giao dịch (Tầng trệt và Tầng 1)
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: gần 15.500m2
Hà Nội, Việt Nam
XI PENTHOUSE
XI PENTHOUSE
Căn hộ penthouse ở tầng tầng 16 & 17 Xi Riverview Palace
Thiết kế, đấu thầu & giám sát tác giả Cơ Điện
GFA/CFA: 500m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BP COMPOUND
BP COMPOUND
Khu văn phòng mới trong Biệt thự 1C Tulip
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 2.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE BANK
Văn phòng ngân hàng
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 140m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
NIKE HCMC OFFICE RENOVATION
NIKE HCMC OFFICE RENOVATION
Khu văn phòng ở tầng 8, 12 &13 tòa nhà Metropolitan
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 2.609m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
P&G OFFICE
P&G OFFICE
Khu văn phòng ở tầng 11 Kumho Asiana Plaza
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 1.350m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BOBBY CHINN'S RESTAURANT
BOBBY CHINN'S RESTAURANT
Nhà hàng mới
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 396m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ZEGNA STORE SAIGON
ZEGNA STORE SAIGON
Cửa hàng thời trang
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 130m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MERCK KUMHO
MERCK KUMHO
Khu văn phòng ở tầng 16 Kumho Asiana Plaza
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 1.700m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam