City Garden - Phase 1
City Garden - Phase 1
460 căn hộ
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 80.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
City Garden - Phase 2
City Garden - Phase 2
460 căn hộ
Thiết kế và đấu thầu Cơ Điện
GFA/CFA: 66.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
HOLM Residences
HOLM Residences

27 biệt thự cao cấp

Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 21,250m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Golden Plaza
Golden Plaza
Khu phức hợp 328 căn hộ cùng với khối đế bán lẻ
Thiết kế lại Cơ Điện
GFA/CFA: 78.545m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diamond Island
Diamond Island
Giai đoạn 1 Khu B khoảng 500 căn hộ
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 49.494m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Azura
Azura
Tháp căn hộ cao cấp 32 tầng
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 88.182m²
Đà Nẵng, Việt Nam
Phu My Hung Grandview
Phu My Hung Grandview
326 căn hộ hỗn hợp
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 67.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Avalon
Avalon
50 căn hộ
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 6.101m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nine South Estate
Nine South Estate
Khu đất 379 biệt thự
Thiết kế cơ sở hạ tầng và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 111.573m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam