HUNG VUONG PLAZA
HUNG VUONG PLAZA
Trung tâm thương mại và rạp chiếu phim
Thiết kế lại hệ thống Cơ Điện
GFA/CFA: 93.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BITEXCO THE GARDEN
BITEXCO THE GARDEN
Trung tâm thương mại và rạp chiếu phim
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 50.000m²
Hà Nội, Việt Nam
CORA AN LAC
CORA AN LAC
Siêu thị
Thiết kế & đấu thầu Cơ Điện
GFA/CFA: 20.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
GREEN SQUARE COMPLEX (BIG C)
GREEN SQUARE COMPLEX (BIG C)
Siêu thị, các cửa hàng và nhà hàng
Tư vấn LEED
GFA/CFA: 15.437m²
Bình Dương, Việt Nam
WTC Retail Mall Danang
WTC Retail Mall Danang
Trung tâm thương mại
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 90.285m²
Đà Nẵng, Việt Nam
Trang Tien Plaza
Trang Tien Plaza
Trung tâm thương mại (nâng cấp)
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 18.000m²
Hà Nội, Việt Nam
Kumho Retail
Kumho Retail
Cải tạo khu bán lẻ hiện hữu thành khu ăn uống (f&b)
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 6.800m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Rex Hotel - Retail
Rex Hotel - Retail
Cải tạo tầng trệt
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 3.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam