Công nghiệp

Indochine có đủ năng lực và nguồn lực để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đa ngành, đa hệ cho các dự án trong lĩnh vực khai thác mỏ và công nghiệp.

Thông thường các khách hàng chúng tôi sở hữu qui trình, sự thông thạo và chúng tôi cung cấp năng lực kỹ thuật hỗ trợ.

  • Qui trình tiệt ích
  • Cơ sở hạ tầng dịch vụ
  • Phòng cháy & An toàn lao động
  • Kết cấu thép & bê tông
  • Xử lý vật liệu
  • Kho bãi
  • Quy hoạch công nghiệp