Hệ thống điện

An toàn điện năng là yếu tố quan trọng hàng đầu, tuy nhiên yếu tố này càng phải được tính toán kĩ lưỡng để thích ứng với môi trường tại Việt Nam.

Chúng tôi thiết kế các hệ thống điện an toàn và đáng tin cậy, thoả mãn yêu cầu của mọi khách hàng, cho dù đó có là yếu tố được đối tác chúng tôi chú trọng hay không!

 

  • Ủy quyền đấu nối điện
  • Phân phối trung thế
  • Máy biến áp
  • Máy phát điện
  • Mạng lưới điện
  • Tủ chính, phân phối và điều khiển động cơ
  • Chống sét & Nối đất