Giảm âm

Chúng tôi thường bao gồm thiết kế giảm âm hoặc ít nhất là xử lý tiếng ồn trong phần MEP, của gói dịch vụ cơ bản M&E.

Khi các yêu cầu am hiểu cao về giảm âm, ví dụ như kiến trúc giảm âm cho một khách sạn hoặc một chung cư cao cấp, chúng tôi sẽ cung cấp một gói dịch vụ tư vấn giảm âm chuyên biệt.

Thông qua một đối tác Úc, Norman Disney & Young, chúng tôi cũng có thể đáp ứng dịch vụ thiết kế chiếu giảm âm hoàn hảo.