Confidential 1
Confidential 1
Tháp căn hộ căn hộ cao cấp gồm 3 tầng hầm, 47 tầng cao, 407 phòng
Thiết kế Cơ Điện, Thiết kế Kết cấu & Tư vấn LEED
GFA/CFA: 54.784,11m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
GREEN SQUARE COMPLEX (BIG C)
GREEN SQUARE COMPLEX (BIG C)
Siêu thị, khu mua sắm và nhà hàng
Tư vấn LEED
GFA/CFA: 15.437m²
Bình Dương, Việt Nam
HEINEKEN FACTORY
HEINEKEN FACTORY
Mở rộng nhà máy đóng chai
Tư vấn LEED
GFA/CFA: 38.525m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam