Ngành Sản xuất và Hậu cần – “Vừa đúng lúc"
Khách sạn Caravellel, HCM, Vietnam
Thứ ba 19 Tháng 11.
Thời gian: 7h30 - 9h30
"Indochine Breakfast" số tháng 11/2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cám ơn quý khách đã dành thời gian đến tham dự cùng chúng tôi! Slide trình chiếu trong chương trình có thể down về HERE.

10
11
9
8
7
6
5
3
4
12
13
10
11
9
8
7
6
5
3
4
12
13