Tạo giá trị cao với Thiết kế bền vững tại Việt Nam.
Indochine là một nhà tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực LEED/LOTUS tại Việt Nam với hàng loạt dự án điển hình đã triển khai. Những toà nhà xanh được thiết kế bởi chúng tôi đã trở thành những biểu tượng thiết kế bền vững và là thang đo tham khảo cho các sản phẩm cùng loại.
Xem thêm