Pemara Factory Relocation
Pemara Factory Relocation
Nhà máy mới
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 7.500m²
Bình Dương, Việt Nam
ZUELLIG TAN TAO
ZUELLIG TAN TAO
Kho hàng
Thiết kế, đấu thầu & giám sát tác giả Cơ Điện
GFA/CFA: TBC
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
HBI NEW HUNG YEN PHASE 1
HBI NEW HUNG YEN PHASE 1
3 tầng văn phòng, phân xưởng, nhà ăn/ kho và các tòa nhà nhỏ khác
Thiết kế, đấu thầu & giám sát tác giả Cơ Điện
GFA/CFA: 24.000 m²
Hưng Yên, Việt Nam
TAEKWANG VINA FACTORY
TAEKWANG VINA FACTORY
Phần A: tòa nhà hiện hữu; Phần B: tòa nhà 1, 2, 3 và 7 đến 23
Tư vấn LEED & LOTUS
GFA/CFA: 82.918m²
Tây Ninh, Việt Nam
Coca Cola
Coca Cola
Cải tạo và/hoặc bổ sung hạng mục điện hiện hữu, cải tạo và bổ sung hệ thống Cơ Điện
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 15,000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hanesbrands Sewing Facilities Phu Bai
Hanesbrands Sewing Facilities Phu Bai
Nhà máy may mặc
Tư vấn LEED
GFA/CFA: 11,774m²
Huế, Việt Nam
Hanesbrands Sewing Facilities Hung Yen
Hanesbrands Sewing Facilities Hung Yen
Nhà máy may mặc
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 14.819m²
Hưng Yên, Việt Nam
HEINEKEN FACTORY
HEINEKEN FACTORY
Mở rộng nhà máy đóng chai
Tư vấn LEED
GFA/CFA: 38.525m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BLUESCOPE STEEL FACTORY
BLUESCOPE STEEL FACTORY
Nhà máy thép PEB
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: TBC
Đồng Nai, Việt Nam