Gia công thiết kế

Indochine tin là đang có 3 thay đổi lớn lái ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta ở mức độ toàn cầu.

  • Ứng dụng BIM và các công nghệ liên quan, vd tự động hoá.
  • Điện toán đám mây, online, chia sẻ, giao tiếp cộng tác, ứng dụng thông minh...
  • Và nguồn lực gia công thiết kế.

Ngày nay năng lực kỹ thuật chuyên sâu đã có thể được thuê từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, tạo lợi thế cạnh tranh về giá và thời gian thực hiện. Với vai trò tư vấn quốc tế, Indochine cung cấp dịch vụ "Gia công thiết kế" cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Với xu thế sử dụng nhân lực cộng tác toàn cầu bất kể khác biệt múi giờ hay địa lý trở nên rõ ràng hiệu hữu, Indochine hân hạnh được cung cấp dịch vụ này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện chúng tôi đang là đối tác với một vài công ty tư vấn toàn cầu có trụ sở ở Úc, Anh và Hoa Kỳ. Góp phần tối ưu năng lực thiết kế của đối tác và đồng thời đẩy mạnh năng lực nội bộ của tổ chức chúng tôi.

It's just another part of the puzzle.

     
  • Partnering
  • Offshoring
  • Outsourcing
  • Resourcing
  • Documentation
  • Modelling
  • Flexibility