Kết nối

Theo thời gian mạng lưới thị trường được chứng minh là tài sản lớn nhất của chúng tôi, được xây dựng nhờ vào sự đóng góp của Ban giám đốc, các nhà hoạch định chiến lược phát triển, quản lý nguồn quỹ, tư vấn bất động sản, quản lý dự án, kiến trúc sư, giám định khối lượng, và nhiều kỹ sư, nhà thầu, nhà cung cấp khác trong nền công nghiệp phân khúc, phức tạp và thay đổi liên tục, mà cũng được coi là yếu tố thúc đẩy phát triển nền kinh tế đầy biến động như Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu đó, Indochine thường xuyên tổ chức các bữa điểm tâm với các đối tác chủ chốt để triển khai thảo luận một số vấn đề phổ biến. 

Bữa điểm tâm đã trở thành dịp quan trọng để kết nối các tổ chức trong ngành.

Các vấn đề cốt lõi gồm:

  • Đổi mới trong dịch vụ xây dựng
  • Tính bền vững
  • An toàn PCCC và đời sống
  • Chuyển giao M&E tại Việt Nam
  • Định hướng đa ngành
  • Giảm chi phí kỹ thuật