Indochine Trên MagazineQ

Số phát hành Tháng 7, 26.07. BIM Trong Xây Dựng, ICE - Thành viên chuyên biệt thiết kế BIM.

Tổng giám đốc Indochine Engineering, Mr. Carl Gay đã có những chia sẻ trên tạp chí nội bộ MagazineQ (Tokyu) số tháng 7 2022 về quá trình phát triển BIM & chuyển đổi số tại Indochine (xem chi tiết bài báo).