Hệ thống

Các hệ thống quản trị thông tin, hệ thống kỹ thuật là nền tảng chính yếu hỗ trợ chúng tôi ứng dụng công nghệ, kiến thức vào quá trình thiết kế - tính toán xử lý số liệu cho các dự án.

Sự chủ động trong đầu tư ứng dụng công nghệ mới giúp chúng tôi tạo ra giá trị cho các dự án.

 • Extranet dùng chia sẻ dữ liệu giữa khách hàng và các thành viên khác trên toàn thế giới.
 • Kho dữ liệu tri thức tích lũy kinh nghiệm của công ty, và cũng là nguồn dữ liệu tìm kiếm.
 • Phần mềm, tài liệu, sách và tiêu chuẩn luôn sẵn có để đảm bảo chúng tôi có nguồn thông tin chính xác.
 • Các hệ thống phân tích và xử lý dữ liệu kinh doanh dùng để quản lý hệ thống tiếp thị, nhân sự, tài chính, vì thế mà chúng tôi có thể dành nhiều thời gian vào các hoạt động kinh doanh chính yếu và tư vấn kỹ thuật.
 • Hệ thống của chúng tôi được xây dựng dựa trên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

 • Unit4 PSA Suite
 • Dynamics Navision
 • Engineering Software
 • Knowledge Base
 • Literature & Standards
 • Office 365
 • Specifications
 • Quality Systems
 • Online Construction Management Systems
 • BIM360 Design