Hệ thống an toàn cháy nổ

Hệ thống phòng cháy chữa cháy & an toàn cháy nổ là yếu tố ưu tiên cao nhất, do vậy thường được chú trọng đầu tiên ngay từ lúc khởi đầu.

Indochine đã tích luỹ được các kinh nghiệm đi đầu về hoạch định theo các yêu cầu của nhà chức trách, và đảm bảo thoả mãn các tiêu chuẩn quốc tế uy tín.

Một toà nhà an toàn vừa đem lại sự an tâm và cũng là một tài sản giá trị cao của chủ đầu tư.

  • Kỹ thuật cháy nổ
  • Hệ thống báo cháy
  • Cảnh báo khẩn cấp
  • Chiếu sáng khẩn cấp
  • Hệ thống cứu hoả
  • Hệ thống vòi cuốn chữa cháy
  • Bình chữa cháy
  • Vòi phun nước
  • Bình chữa hoạt chất sạch