Kết cấu

Với cấu trúc tinh và hiệu quả về chi phí, cho phép các dự án của chúng tôi được thực hiện rất tự tin với chi phí thấp nhất.

Có nền tảng hiểu biết địa chất vững chắc, đáng tin cậy, và phù hợp với mọi điều kiện địa chất phực tạp tại Việt Nam.

Chúng tôi có đội ngũ pha trộn giữa am hiểu địa phương và kinh nghiệm quốc tế để cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế kết cấu với định hướng:

 • Cung cấp giải pháp khả thi mang tính kinh tế cao.
 • Bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn, qui chuẩn liên quan.
 • Mang tính khả thi cao
 • Chất lượng tốt
 • Đảm bảo đúng tiến độ
 • Và trong hạn mức ngân sách cho phép

 

 • Cọc khoan nhồi & Cọc ép
 • Móng bè
 • Tường vây
 • Kết cấu hầm
 • Kết cấu bê tông
 • Kết cấu dự ứng lực
 • Kết cấu thép