Lập kế hoạch

Kinh nghiệm, sự am hiểu và nhẫn nại cũng như khả năng nắm bắt, ra quyết định chính xác và năng lực thương thảo là nhân tố quyết định trong quá trình hoạch định và xin phép xây dựng.

Chúng tôi có kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về quy trình phê duyệt xây dựng tại Việt Nam, cũng như mở rộng ra các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Thông thạo từng trải qua hết các bước trước khi chúng tôi có thể hỗ trợ xin phê duyệt xây dựng một cách hiệu quả cho công trình của khách hàng, cho phép đội ngũ Indochine tập trung vào thiết kế và hiệu quả tài chính cho các dự án của khách hàng.

  • Quy hoạch tổng thể
  • Thiết kế cơ sở
  • Môi trường
  • Phòng cháy chữa cháy
  • Giấy phép xây dựng
  • Thẩm định kĩ thuật
  • Occupancy