LEED

LEED là bộ công cụ đánh giá công trình xanh theo chuẩn Hoa Kỳ, được thành lập bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC). Các thông tin về LEED và lợi ích cho các nhà phát triển có thể được tìm thấy tại LEED.

Indochine đã là thành viên USGBC hạng Silver từ năm 2007. Danh mục các dự án LEED của chúng tôi bao gồm các dự án Khu dân cư, Công nghiệp cho đến các dự án Thương mại, trong đó Deutsch Haus và President Place là hai dự án cao ốc thương mại đạt chuẩn LEED Platinum và Gold đầu tiên ở Việt Nam. Thông tin về các dự án khác có thể tìm thấy tại đây.

Với chúng tôi, tinh thần “Thiết kế tốt đơn giản là thiết kế bền vững” luôn được áp dụng trong mọi dự án.