Sức khoẻ cộng đồng

Sức khoẻ cộng đồng đang ngày càng trở thành một vấn đề quan trọng.

Ngoài việc cung cấp các hệ thống an toàn y tế tại các bệnh viện bao gồm cả khí gas y tế, xử lý chất thải sinh học nguy hại, lọc không khí chuẩn HEPA, hệ thống nối đất an toàn và nguồn điện dự phòng.

Nhu cầu ngày càng tăng cho việc sử dụng lọc không khí cấp bệnh viện tại các trường học và văn phòng trước tình hình ô nhiễm không khi ngày một tăng, và sử dụng hệ thống nước sạch (có thể uống) cho môi trường bền vững trong lành hơn.

  • Hệ thống khí gas y tế
  • Chất thải sinh học nguy hại
  • Hệ thống lọc không khí chuẩn HEPA
  • Hệ thống điện nối đất
  • Hệ thống điện dự phòng