Thi công

Ở Việt Nam, để đảm bảo dự án được xây dựng theo đúng thiết kế mong đợi, thì việc khuyến khích tập trung cao độ vào giai đoạn xây dựng là hết sức quan trọng.

Có rất nhiều yêu cầu thực tiễn và pháp lý để hỗ trợ giai đọan xây dựng, phụ thuộc vào giải pháp chuyển giao dự án.

Thông thường chúng tôi thực hiện việc giám sát tác quyền để đảm bảo đáp ứng những yêu cầu hợp lệ cơ bản, bao gồm cả việc hỗ trợ tư vấn cần thiết để phù hợp với thiết kế đề ra.

Đối với các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn giám sát cao hơn, chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát thi công với đội ngũ kỹ sư và giao dịch viên, giúp các nhà thầu quản lý dự án linh động.

  • Triển khai dự án
  • Giám sát tác quyền
  • Giám sát thi công