Thiết kế

Trên tất cả, chất lượng thiết kế của dự án sẽ là điều đọng lại cuối cùng có thể tự hào sau khi được phê duyệt và nhà thầu hoàn tất công tác xây dựng.

Indochine Engineering đáp ứng chất lượng thiết kế đạt chuẩn quốc tế, kết hợp kinh nghiệm am hiểu phương thức làm việc thị trường nội địa.

Ứng dụng BIM và tầm nhìn thiết kế bền vững truyền tải vào các thiết kế của chúng tôi.

Thiết kế hiệu quả, chất lượng cao tạo lợi thế thu hồi vốn lớn cho đầu tư của khách hàng.

  • Concept
  • Schematic Design
  • Design Development
  • Detailed Design
  • Tender Documentation