Thông cáo Họp Cổ Đông

Theo kế hoạch năm tài chính 2023, Công ty cổ phần Indochine Engineering Vietnam sẽ họp cổ đông thường niên vào lúc 8h30 sáng ngày thứ Sáu 29 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở chính công ty ở TPHCM.