Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Việt Nam và con đường tiến tới 5G

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Việt Nam và con đường tiến tới 5G

Việt Nam đang trên quỹ đạo vững chắc hướng tới thời đại kỹ thuật số. Chính phủ đã nỗ lực hết mình trong những năm gần đây để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia dựa trên ba trụ cột chính: chính phủ kỹ thuật số, nền kinh tế kỹ thuật số và xã hội kỹ thuật số.