Bất động sản Việt Nam khát thương vụ M&A

Bất động sản Việt Nam khát thương vụ M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập giữa các nhà phát triển bất động sản trong nước và quốc tế đã giảm trong nửa đầu năm nay, nhưng có thể là điểm sáng trong tương lai khi Việt Nam có nền tảng kinh tế hấp dẫn và các nhà đầu tư đang chờ đợi thời cơ.