Triển vọng tương lai tươi sáng cho ngôi sao mới của Châu Á

Triển vọng tương lai tươi sáng cho ngôi sao mới của Châu Á

Kể từ chính sách Đổi mới vào cuối những năm 1980, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất trên thế giới - và sẽ tiếp tục xây dựng những cải cách này để duy trì phát triển bền vững trong tương lai. John Hawksworth, chuyên gia kinh tế tại PwC, đã tìm hiểu những yếu tố thành công chính sẽ đẩy Việt Nam phát triển đến năm 2050 trở lên.