Tổ chức

Indochine Engineering là một công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật độc lập, thành lập năm 1999, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc. 

Ngoài trụ sở chính được đặt tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi còn có các văn phòng giao dịch đặt tại Singapore, Kuala Lumpur và Brisbane. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật tại Việt Nam, cũng như ở các nước trong khu vực ASEAN (Campuchia, Lào, Malaysia và Myanmar).

Chúng tôi có các chương trình liên kết nước ngoài dành cho các kỹ sư ở Úc, Anh và Mỹ về MEP, kết cấu và kỹ thuật khai khoáng. Những năm qua, chúng tôi đã thực hiện thành công các chương trình tương tự cho UAE (Dubai và Abu Dhabi) và Qatar.

 

  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hà Nội
  • Vientiane
  • Yangon
  • Singapore
  • Kuala Lumpur
  • Phnom Penh