International Educatown
International Educatown
Thiết kế hạ tầng với diện tích xây dựng: (CT1A, CT1B, CT2, CT3A, CT3B, CTCC, TH, BTLK): 19.49ha. Diện tích giao thông: 4,18ha; Diện tích bãi đậu xe (P): 0,77ha; diện tích cây xanh (CX, CXNO): 3,28ha;
Thẩm tra thiết kế Cơ Điện và Hạ tầng
GFA/CFA: TBC
Hà Nội, Việt Nam
RMIT INFRASTRUCTURE
RMIT INFRASTRUCTURE
Thẩm tra hệ thống hạ tầng Cơ Điện cho một số tòa nhà (AB1, AB2, ký túc xá, trung tâm thể thao) của RMIT.
Thẩm tra thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: TBC
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ISHCMC Thao Dien
ISHCMC Thao Dien
Một trường quốc tế mới
Thiết kế Cơ Điện và Kết cấu & Hạ tầng
GFA/CFA: 24.251m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Concordia International School Hanoi
Concordia International School Hanoi
Trường tiểu học và các cơ sở giáo dục thể chất bao gồm phòng học, khu văn phòng, nhà ăn, khu thể thao trong nhà, trung tâm truyền thông, khu vực sảnh / lễ tân và khu vực hỗ trợ.
Thiết kế và giám sát tác giả Cơ Điện
GFA/CFA: 6.615m²
Hà Nội, Việt Nam
A new university
A new university
Thiết kế hạ tầng cho một trường đại học mới với diện tích đất 175.29ha
Thiết kế quy hoạch tổng thể 1/500 Cơ Điện
GFA/CFA: TBC
Vĩnh Phúc, Việt Nam
RMIT Saigon South Campus - Phase 3
RMIT Saigon South Campus - Phase 3
Giai đoạn 3 của trường đại học RMIT, gồm tòa nhà 4 tầng (không bao gồm bãi đậu xe ngầm)
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện & tư vấn GreenStar (theo thang đánh giá)
GFA/CFA: 9.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
French International School
French International School
Trường Pháp ngữ mới gồm 2 tầng, khu thể thao, văn phòng hành chính và khu sinh hoạt chung
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 25.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
RMIT Saigon South Campus - Phase 2
RMIT Saigon South Campus - Phase 2
Giai đoạn 2 của trường đại học RMIT, bao gồm trung tâm thể thao và khu ký túc xá
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện và tư vấn GreenStar (theo thang đánh giá)
GFA/CFA: 6.143m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
RMIT University in Resco Tower, 9 stories
RMIT University in Resco Tower, 9 stories
Cơ sở trường Đại học RMIT trong Tòa nhà Resco, 9 tầng
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 6.000m²
Hà Nội, Việt Nam