HCMC Planning Exhibition Centre
HCMC Planning Exhibition Centre
Trung tâm triển lãm
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện & tư vấn LOTUS
GFA/CFA: : 18.100m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Deutsches Haus
Deutsches Haus
Một dự án văn phòng cao cấp
Tư vấn LEED/DGNB
GFA/CFA: 56.094m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vietinbank Vientiane
Vietinbank Vientiane
Văn phòng và ngân hàng
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 20.00m²
Vientiane, Laos
VietinBank Hanoi
VietinBank Hanoi
Văn phòng chuẩn LEED Gold
Tư vấn LEED/LOTUS
GFA/CFA: 350.000m²
Hà Nội, Việt Nam
Khai Thong Plaza
Khai Thong Plaza
209 căn hộ, 5 tầng hầm & 30 tầng văn phòng
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 75.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thuy Khue
Thuy Khue
400 căn hộ, 2 tòa tháp (khu A: 23 tầng, khu B: 21 tầng)
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 133.897m²
Hà Nội, Việt Nam
LICOGI 13 TOWER
LICOGI 13 TOWER
tòa nhà gồm 25 tầng văn phòng và căn hộ
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 3.363m²
Hà Nội, Việt Nam
FICO TOWER
FICO TOWER
tòa nhà gồm 23 tầng văn phòng và căn hộ
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 2.059m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam