DA NANG ENGLISH LEARNING INSTITUTE
DA NANG ENGLISH LEARNING INSTITUTE
New English Learning Institute (LRC) for Danang University, 12 storey
M&E design & tender
New English Learning Institute (LRC) for Danang University, 12 storey
Da Nang, Vietnam
CAN THO LEARNING RESOURCE CENTRE
CAN THO LEARNING RESOURCE CENTRE
New Learning Resource Centre (LRC) for Can Tho University, 4 stories
M&E design, tender & supervision
New Learning Resource Centre (LRC) for Can Tho University, 4 stories
Can Tho, Vietnam
DA NANG LEARNING RESOURCE CENTRE
DA NANG LEARNING RESOURCE CENTRE
New Learning Resource Centre (LRC) for Danang University, 4 stories
M&E design, tender & supervision
New Learning Resource Centre (LRC) for Danang University, 4 stories
Da Nang, Vietnam
HUE LEARNING RESOURCE CENTRE
HUE LEARNING RESOURCE CENTRE
New Learning Resource Centre (LRC) for Hue University, 4 stories
M&E design, tender & supervision
New Learning Resource Centre (LRC) for Hue University, 4 stories
Hue, Vietnam
RMIT CITY CAMPUS & IT CENTRE
RMIT CITY CAMPUS & IT CENTRE
RMIT (Australia) University city campus and IT centre
M&E design, tender & supervision
RMIT (Australia) University city campus and IT centre
Ho Chi Minh City, Vietnam