Con người

Đội ngũ ban giám đốc chúng tôi là một tập thể dày dạn kinh nghiệm người Úc và Việt Nam, cùng trải qua nhiều dự án trong nhiều năm liền.

Với tổng số nhân viên hơn 90 người cho phép Indochine linh hoạt trong sắp xếp nguồn lực đáp ứng tất cả các loại dự án đa dạng với độ phức tạp và đòi hỏi chất lượng cao.