Lê Vũ Phong

Là giám đốc của Indochine Engineering, ông Lê Vũ Phong phụ trách chuyên môn phê duyệt quy hoạch và quản lý xây dựng.

Ông đã có 17 năm kinh nghiệm về Quản lý xây dựng, với bằng Cử nhân Cơ khí (Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh) và bằng Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước khi làm việc tại Indochine Engineering, ông Phong đã từng tham gia vào nhiều dự án lớn như: Dự án Cải thiện môi trường của Quỹ cho vay ADB Thành phố Hồ Chí Minh, dự án thí điểm tại Quận 10 do Hà Lan tài trợ, dự án xử lý chất thải y tế của Quỹ cho vay của Bỉ, dự án xử lý chất thải y tế 2; và đã từng làm việc cho Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tường 2, Công ty TNHH Delta Juice Việt Nam, Công ty Design International (Việt Nam), Công ty TNHH Triumph International Việt Nam.