Lê Ngọc Hồ

Là giám đốc của Indochine Engineering, ông Lê Ngọc Hồ phụ trách chuyên môn thiết kế và quản lý xây dựng. 

Ông Hồ đã có 15 năm kinh nghiệm với bằng Kỹ sư Điện lạnh của Trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Ông còn được biết đến là một kỹ sư dự án xuất sắc, phụ trách thiết kế, xây dựng cho các giai đoạn dự án, tham gia đấu thầu M&E cho nhiều công trình tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trước khi làm việc tại Indochine Engineering.

Trước khi gia nhập Indochine Engineering, ông Hồ đã từng làm việc tại: Công ty Procter & Gamble Việt Nam, Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty TNHH Unilever Việt Nam, Công ty TNHH Coats Phong Phú, Công ty Jotun Power Coating, Công ty CUB Brewery Đà Nẵng, Công ty Valspar Việt Nam, nhà thầu thi công Chancellor Court.