Ngành Sản xuất và Hậu cần “Dược Phẩm Việt Nam"
Khách sạn Caravellel, HCM, Vietnam
Thứ ba 8 Tháng 12.
Thời gian: 7h30 - 9h30
"Indochine Breakfast" số tháng 12/2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cám ơn quý khách đã dành thời gian đến tham dự cùng chúng tôi! Slide trình chiếu trong chương trình có thể down về HERE.

6
1
3
5
2
4
6
1
3
5
2
4