President Place
President Place
Văn phòng hạng A LEED Gold
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện, và tư vấn LEED
GFA/CFA: 11.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
CentrePoint Tower
CentrePoint Tower
Văn phòng hạng A
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện và tư vấn GreenStar (theo thang đánh giá)
GFA/CFA: 46.097m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
FICO TOWER
FICO TOWER
tòa nhà gồm 23 tầng văn phòng và căn hộ
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 2.059m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Indochina Riverside Tower
Indochina Riverside Tower
Khu phức hợp (văn phòng, khu thương mại và căn hộ), 2 tòa tháp, 24 tầng
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 30.000m²
Đà Nẵng, Việt Nam