Nexus
Nexus
Khu phức hợp (Căn hộ, Thương mại, Khách sạn, Khu bán lẻ)
Thiết kế Cơ Điện, Thẩm tra thiết kế Kết cấu, Tư vấn LEED
GFA/CFA: 133.835m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Landmark Project - Yoma Central
Landmark Project - Yoma Central
5 tầng hầm sâu cho bãi đậu xe, thương mại, và 4 tháp cao 26 tầng (căn hộ, khách sạn và hai tháp văn phòng).
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: gần 300.000m2
Yangon, Myanmar
President Place
President Place
Văn phòng hạng A LEED Gold
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện cùng với tư vấn LEED
GFA/CFA: 11.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
A&B Office Tower
A&B Office Tower

Văn phòng hạng A

Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 36.000m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lim Tower 2
Lim Tower 2
Một tòa nhà phức hợp (Văn phòng, Thương mại)
Thiết kế & giám sát tác giả Cơ Điện
GFA/CFA: 20.467m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
CentrePoint Tower
CentrePoint Tower
Văn phòng hạng A
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện & tư vấn GreenStar (theo thang đánh giá)
GFA/CFA: 46.097m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Indochina Riverside Tower
Indochina Riverside Tower
Khu phức hợp (văn phòng, khu bán lẻ và căn hộ), 2 tòa tháp, 24 tầng
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 30.000m²
Đà Nẵng, Việt Nam
HCMC Planning Exhibition Centre
HCMC Planning Exhibition Centre
Trung tâm triển lãm
Thiết kế, đấu thầu, giám sát Cơ Điện & tư vấn LOTUS
GFA/CFA: : 18.100m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Deutsches Haus
Deutsches Haus
Một dự án văn phòng cao cấp
Tư vấn LEED/DGNB
GFA/CFA: 56.094m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam