Carl Gay

Carl Gay là một giám đốc của Indochine Engineering, ông là người có tiếng trong ngành tại Việt Nam. 

Carl đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên nghiệp, trong đó đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, với bằng Cử nhân kỹ sư cơ khí của Đại học Queensland, Úc và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học APESMA/Deakin, Úc.

Ông được Hiệp Hội kỹ sư Úc cấp chứng nhận Kỹ sư chuyên nghiệp đủ tư cách hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng, cơ khí và quản lý.