Ross Potter

Là giám đốc của Indochine Engineering, Ross Potter đã có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam từ năm 1998. 

Ross có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên nghiệp, với bằng Cử nhân Cơ khí của trường Đại học Aukland. Ông là thành viên của Viện Kỹ sư chuyên nghiệp New Zealand (MIPENZ) , đồng thời cũng là thành viên Hiệp hội Kỹ sư chuyên nghiệp quốc tế IntPE (New Zealand) và Hiệp hội Kỹ sư chuyên nghiệp Các nước khu vực Đông Nam Á. Ông đã từng làm việc tại Úc và các nước trong khu vực Đông Nam Á .