Oya Masahiko

Oya Masahiko là một trong những Giám đốc của chúng tôi, và có bằng Cử nhân Kỹ thuật, Chuyên ngành: Kiến trúc (Đại học Waseda, 1986).

Oya có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công Cơ điện tại Nhật Bản. Ông cũng có kinh nghiệm về quản trị tổ chức và nhân sự.